restauracja pływająca – „Miejsce”

Opis

Projekt restauracji pływającej "Miejsce" znajdującej się w Procie Czerniakowskim w Warszawie. Na specjalnie w tym celu skonstruowanych dwóch platformach pływających zlokalizowano restaurację. Na pierwszej platformie usytuowano bar oraz salę dla gości wraz z całym zapleczem kuchennym, a na drugiej platformie salę konsumpcyjną oraz węzeł sanitarny. Pomiędzy platformami znajduje się łącznik pozwalający na swobodną komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami. W projekcie przewidziano wykorzystanie odpowiednio zaadaptowanych kontenerów morskich. | Powierzchnia użytkowa: 147 m² | Technologia: powłokę zewnętrzną tworzy blacha kontenerów, konstrukcje właściwą obiektu tworzą elementy drewniane. | autor projektu: Marcin Subda | Projekt wnętrz autorstwa Anny Wręgi.

Galeria projektu